Pages

2010. március 21., vasárnap

Kínai HoroszkópA kínai asztrológusok a holdévek szerint határozzák meg a csillagjegyeket. A kínai hold-kalendárium több ezer éves. Egy teljes ciklus 60 évig tart, s az egyszerûbb ciklusok öt elemmel vannak kombinálva: fémmel, tûzzel, földdel, vízzel és fával. Az állatövi jegyeket ezekkel kapcsolják össze, s minden elemnek van egy uralkodó bolygója. Rendelkeznek pozitív, illetve negatív sugárzással,
Yang-gal és Yin-nel, ami egyben a hím és nõnem megfelelõje is.

Kép hozzáadása

A következő táblázatban megtalálhatjátok ezeket:

Itt:

És, hogy melyik jegybe is tartozol? Ebből a kalendáriumból kikeresheted:

Itt:


A holdkalendáriumban ciklusok szerint változnak a pozitív és negatív sugárzások és elemek. Az elemek szorosan összefüggenek egymással, filozófiájuk szerint a Fémbõl nyerjük a Vizet, a Vízbõl a Fát, a Fából a Tüzet, a Tûzbõl a Földet, s a Földbõl a Fémet. A Tûz uralkodik a Fémen, a Víz a Tûzön, a Föld a Vizen, a Fa a Földön, s a Fém a Fán. Tulajdonképpen egyik sem erõsebb a másiknál, csupán összekapcsolódva létezhetnek. A keleti asztrológia több szempontból vizsgálja az ember jellemét, megnézik ki melyik állatjegyben született, melyik órában, melyik hónapban, melyik országban, s ezeknek mi a jegye és az eleme.
PATKÁNY:

Vágyik az anyagi biztonságra, és előbb vagy utóbb, ezt meg is szerzi magának. Nagyra vágyó, mindent magának akar. Ha terveit valami vagy valaki meghiúsítja, mélyen csalódik. Társasági emberek, imádnak a középpontban lenni, vágynak a figyelemre. Minden téren fontos szerepet kívánnak játszani. Igazán inteligensek, furfangosak, kedvesek és elbűvölőek. Hihetetlenül törekvőek, szívósak, mindig kitartóan dolgoznak céljuk eléséért. Az életükben elvárják a magas színvonalat, és ha ez sikerül neki, rettentően élvezik is. Ismeretségi köre tágas, de barátja kevés van, hiszen rosszul válogatja meg őket. Szereti, ha szépeket mondanak róla, hiú és érzékeny. Nem tudnak titkot tartani, pletykás jellemek. Humor érzékük kitűnő, hűségesek, ragaszkodnak a kiválasztott személyekhez.

A Patkány-nõ érzéki, kellemes otthont képes teremteni családjának. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, de ha ez megtörténne, csalódnak, s feladják álmaikat. Hajlamosak a meggondolatlan lépésekre, ezért jobb ha alaposan megnézik kit választanak maguk mellé.

A Patkány-férfi is vonzó, kedves, kitûnõ társasági ember. A nõk kedvelik õket, még akkor is, ha nem túl szépek, kedvességük, vonzóvá teszi õket.


BIVALY (Ökör):

Meglehetősen gyakorlatiasak, és mindig arra törekszik, hogy csak a reálisnak vélt terveit valósítsa meg. Tevékeny, szeret maradandót alkotni. Soha nem esik túlzásokba, nem szokta elragadtatni magát. Kitartó, céljait pedig tűzön-vízen keresztül megvalósítja. Nyugodt, kiegyensúlyozott, és ezt próbálja az élet minden területére kiterjeszteni. Családszerető, nyugodt társat keres maga mellé, akitől megköveteli a teljes odaadást és hűséget. Hagyomány tisztelő, ezért merevnek tarthatják. Az új dolgokat gyanakodva fogadja, és eleinte el is utasítja őket. Mondhatni, a legjobb barát aki nagyon megbízható és pontos. Ennek ellenére, gyakran önző, vaskalapos és kissé unalmas. Mégis, aki kacsolatot köt vele, elsősorban jó tulajdonságait veszi észre.

A Bivaly-nõ kifelé a legjobb feleség és anya, de mindig vágyakozik valami újításra, például egy új kapcsolatra. Az unalom és egyhangúság megbetegíti, de változtatni nemigen mer, s nem is mutatja ki kapcsolatában.

A Bivaly-férfi nagyvonalú, kényezteti társát, de nem tûri az ellentmondást. Féltékeny típus, s hiába mutatkozik keménynek, igen sérülékenyek. Leginkább a szerelemben.


TIGRIS:

A szerencse fia. Uralkodásra, szerelemre és költekezésre született. Mindig alaposan megküzd a sikereiért. Szereti a veszélyt és a kockázatot, ezek nélkül unalmassá és egyhangúvá válhat az életük, ezért sem ijeszti el őket semmi féle nehézség. Ez az életük minden területére jellemző. Nem törik könnyen össze, szüksége van a szenvedésekre, megpróbáltatásokra, hogy felnőjjön. Nem szereti a félmegoldást, sem a kompromisszumot. Nem vágyik a biztonságra, és ezzel párját megijesztheti. A mának él, nincsenek hosszú távú tervei. Mindent megvásárol partnerének, mellyel boldogságot szerezhet neki. Nagy az önbizalma. Későn érő tipusok, későn választanak társat, és házasodnak meg. Ezt is csak kényelemből teszik. Nehezen kötik le magukat egy foglalkozásnál, szeretnek mindent kipróbálni, és mindenhol a legjobbnak lenni. Ugyanakkor, vakmerőségük mögött, nagyfokó hiúság és érzékenység rejlik. Szereti csodáltatni magát, ami miatt beképzeltnek és nagyképűnek tartják, ezzel ő nem sokat törődik. Igazi éleművész. Egy életen át megőrzi vakmerőségét, optimizmusát. Társának megértőnek és elnézőnek kell lennie. Minden tekintetben számíthatunk rá!


NYÚL (Macska):

Nincs benne semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható és jóindulatú, néha kissé fondorlatos lehet. Sok barátja van, de a család a legfontosabb számára. Szeret anyáskodni, ápolni, gondoskodni másokról. Nehezen szánja döntésre magát, hiszen előtte körültekintően minden követ megmozgat, hogy tájékozódjon. Általában a fontosabb ügyekben. Megpróbálja erõsnek mutatni magát, de valójában ingatag. Meglehetõsen konzervatív. Életében legfontosabb a biztonság, nem siet el semmit. Szenved a változásoktól. Igen érzékeny, könnyen megsértõdik, mert hajlamos mindent félreérteni. Hangulatember. Jó egészségnek örvendenek, nem esnek túlzásokba evés-ivás tekintetében. Mûvészi adottságokkal rendelkeznek, sok köztük az író. A bajból ügyesen ki tud mászni.

A Nyúl-nõ jól öltözik, van érzéke a divathoz, szeret flörtölni. Biztonságra törekszik mind szerelmi, mind üzleti kapcsolataiban. Igen megbízható, jó társ.


SÁRKÁNY:

A világ legnagyobb szívtiprói, közüllük kerülnek ki. Nagyvonalóak, és nyíltak. Színesek, kreatívak és ötletdúsak, és értenek ezek megvalósításához is. Örökmozgók, nem tudnak nyugton maradni. Általában külöcök, és maguknak való emberek. Környezetük kiismerhetetlennek titulálja őket. Álmodozóak, sokat gondolkodnak az élet értelmén, szabadidejükben filozofálnak a lélekről. Nagy vonzerõ sugárzik belõlük, s ez sikerekhez segíti õket. Hûtlenek, függetlenségre törekednek. Kapcsolataiban partnerének majdnem mindig szenvedést okoz. Kalandjairól hallgat. A szerencse egész életüket végigkíséri. Nem szeretik az alárendeltséget. Főnöknek kiválóak, lelkesíteni tudja beosztottait. Megbízható, jó kollégák. A számára nem szimpatikus munkát, könnyedén továbbadja. A pénzhez nincs jó érzéke, könnyen kifolyik a kezéből, bár könnyedén vissza is szerzi.


KÍGYÓ:

Szép és vonzó, sokat ad a külselyére. Nem sajnálja kozmetikumokra, szép ruhákra a pénzt. Kissé kétszínű. Ha mégis barátságot köt valakivel, az egy életre szól. Intelligens, jó felfogású, gyakran döbbenti meg társaságát titkolt tudásával, jóslataival. Társától függ, megtalálja-e a belső harmóniát, hiszen lelkében együtt él a jó és a rossz. Ha szerelmük iránt elveszítik érdeklődésüket, akkor sem engedik szabadon, büszkébbek annál. Nem akarják másod hegedűsként pengetni napjaikat.

A Kígyõ-nõ tetõtõl talpig nõ. Olykor túlértékelik magukat, a munkába nem akarnak sokat befektetni. Kiváló szervezõkészségüknek köszönhetõen azonban mégis az ölükbe hullik a szerencse.

A Kígyó-férfi, ha a fejébe veszi, hogy meghódít egy nõt, meg is szerzi. Azután úgy tartja, mint egy madarat az aranykalitkában, s féltékenységében elveszítheti önuralmát, olykor még tettlegességre is sor kerülhet.


LÓ:

Hiú, szeret feltûnést kelteni. Hajlamos fejjel menni a falnak. Mindig azt teszi, amit jónak lát. Ilyenkor nem segít a jó tanács. Spontán elhatározásaikkal kétségbe ejtik partnerüket. Olykor nagyképûek, megrészegülnek saját hatalmuktól, sikerüktõl. Talpraesettek, tisztában vannak gyengeségeikkel, ami bizonytalanná teszi õket, de kifelé nagy öntudatot mutatnak. Mindig szükségük van a biztonságra, a szeretõ partnerre. Szenvedélyes szeretõk. A szerelem fontos az életükben, néha ostobaságokra is képesek. Nem hûséges társ. Gyorsan fellángoló érzelmei gyorsan ki is alszanak. Szereti a szabadságot, a függetlenséget. Szinte kimeríthetetlen energiával rendelkeznek. Szívesen utaznak, nem érzik jól magukat egyedül. Nem szívesen maradnak meg egy helyen. Szokatlanul vidámak, jól tudnak szórakoztatni. Mikor középkorúak lesznek, lendületük alábbhagy, kicsit megnyugszanak. Pénzügyekben szinte hatodik érzékkel rendelkeznek.

A Ló-nõ mindig követi a divatot. Általában karcsú és jó megjelenésû. Már tizenéves korában a saját útját járja, nem törekszik szoros kapcsolatokra. Magas köztük a válási arány, nagyok az igényeik, a saját akaratukat akarják érvényesíteni a szerelemben is.


KECSKE (Bárány):

Kedves, bájos és szeretetreméltó. Sokat vár az élettõl, de nem akar érte megdolgozni. Mindig kell valaki, aki ösztönzi, egyedül nem érzi jól magát. Hirtelen lelkesedik, s ez nem tart nála sokáig. Nagyobb erõfeszítésre is képes, hogy anyagi biztonságban éljen, magasra tör, de segítséggel. Jóindulatú és kreatív, nagyon jó ötletei vannak, amelyeket általában másokkal valósíttat meg. Képzelete élénk, vonzódik a misztikához. Nagyon igényes, elégedettségéhez sok-sok mindenre szükség van. Nem túl barátkozó, de akit kiválaszt, egy életen át ragaszkodik hozzá. Csodálatosan érzéki és hû, de sok idõre van szüksége ahhoz hogy megbízzon társában. Nem szívesen mond le semmirõl, s csalhatatlan érzéke van ahhoz hogy pénzhez jusson. Döntéseiben felettébb hirtelen, nem szereti, ha hosszabb távra le akarják kötni egy helyre. Kissé megbízhatatlan és életvidám. Szívesen lakik a zöldben, messze a város bûzétõl, zajától.

A Kecske-nõ adja ki a legtöbb pénzt, ha nem a sajátjáról van szó - tartja a mondás. Ez azonban túlzás. Csupán arról van szó, ha talál valamit, ami kielégíti az esztétikum iránti vágyát, nem tud ellenállni neki.


MAJOM:

Kiválóan értenek hozzá, hogy felhívják magukra a figyelmet. Tele vannak vállalkozó kedvvel, mindig mozgásban vannak. Keveset törõdik azzal, hogy mások miként vélekednek róla. Általában magával van elfoglalva. Beéri kevés alvással, szenvedélyes dohányos és szereti az alkoholt minden mennyiségben. Elképesztõen mozgékony és dinamikus, nem akar és nem is tud más lenni. Mellettük nem unalmas az élet. Jó barátok, vidámak, és fogékonyak a tréfára.
Értelmesek, tehetségesek, okosak, de gyakran lusták, felületesek és borzalmasan megbízhatatlanok. Késõn házasodnak, nehezen adják fel függetlenségüket. Hajlamosak a hûtlenségre, a szerelmi bánat nem igazán töri le õket. Ezért komoly sebeket ejthetnek másokban. A Majom semmit nem vesz komolyan, játéknak véli az életet. Szívesen választ játékkal összefüggõ munkát. Ideig-óráig jó bajtársak, de aztán hirtelen eltûnnek. Egy új, érdekesebb barátért elfelejtik a régit. Ezt pedig úgy állítják be, mintha a másik lenne érte a felelõs. Sokszor túlzásokba esik, néha füllent. Azt teszi, amiben kedvét leli, még ha ez nem is mindig szabályszerû. Nem lehet vele sokáig haragot tartani. Igazi egyéniség. Olyan partnerre van szüksége, aki kissé fékezni tudja vállalkozó kedvét. Figyelem! Ne zárjuk õt ketrecbe, hagyjuk beszélni, terveket kovácsolni, s a kis játékaival játszani! Csak akkor lépjünk közbe, ha komolyra fordul a dolog meggondolatlansága miatt. Álmodozók, de fontos céljaikat képesek megvalósítani.

A Majom-nõ hangulatember, érzelmileg felületes. Az együttérzés és a lelkiismeretfurdalás teljesen idegen tõle. Szüksége van flörtre. Ruhatára farmernadrágokból és pulóverekbõl áll. Számára idõpocsékolás tükör elõtt állni, õ meg van róla gyõõdve, hogy csinos.

A Majom-férfi pompásan érti, hogyan lehet rabul ejtei és megtartani a nõket. Szerelmi ömlengéseivel csodálatos sikereket ér el.


KAKAS:

Bátor és büszke, mindig kimondja amit gondol. Vágyik az elismerésre, s nagyon elkeseríti, ha mellõzve van. Mindezt belsõ bizonytalansága miatt teszi. Ezért nem szabad õt elfelejteni. Szívesen élnek álomvilágban, ahol õk állnak a középpontban. Nem szívesen vállalnak nagyobb kockázatot, de kényszer hatására belemennek a legveszélyesebb kalandokba is. A szerelemben tüzes, kedvét leli abban, ha elcsavarja mások fejét. Maróan gúnyosak tudnk lenni, kifejezett érzékük van hozzá, hogy azt bántsák meg a legjobban, akit igazán szeretnek. Nehezen találnak olyan hûséges és megbízható partnert, akire vágynak. Életük változatos, szeretik a vidámságot, de a zûrzavart is élvezik. Már korán belekóstolnak az életbe. Fiatal korukban megmutatkozik találékonyságuk, erõsek és elevenek. Idegrendszerük nagyon erõs, szervezõkészségük kiváló. Sokat olvas, tudása csodálatra métó. Lakásuk berendezésében konzervatívak. Ízlésük mértéktartó. Szívesen utaznak. A pénzzel nm mindig bánnak jól.

A Kakas-nõ számára a házasság nem szoros kötlék, s ezt még kapcsolatuk elején a másik fél tudomására hozzák. Nem a legjobb anya. Nem hanyagolja el gyermekeit, de ha érvényesülésrõl van szó, a második helyre kerülnek. A kiszemelt férfit elõbb vagy utóbb biztosan megszerzi magának. Mindenért keményen meg kell dolgoznia. Könnyû õket becsapni, gyanútlanok, hiszékenyek és igen naivak.

A Kakas-férfi meglehetõsen konzervatív, bár ez csak késõbb tûnik fel. Barátságos és elõzékeny, társasági ember. Többnyire csak önmagában bízik. Szüksége van arra, hogy nõk vegyék körül, férfiak társaságában nem érzi jól magát, mert riválisokat lát bennük.


KUTYA:

Hûséges és megbízható. Igen családszeretõ, ha felborul a harmónia, boldogtalan lesz. Önzetlenek, nem csak saját magukra gondolnak, s kitartóan dolgoznak a közös célért. Gyakran önfejûek és konokok. Ha valami nem a kedvük szerint történik, ingerlékenyek és harapósak lesznek. Bár csak rövid idõre. A Kutya a legsegítõkészebb csillagjegy. Feláldozza magát másokért, lehet rá számítani. Megszokott, kedves tárgyaikhoz, ruháikhoz ragaszkodnak. Szeretik, ha kényeztetik õket. Néha szükségük van egyedüllétre, egy nyugodt sarokra, ahová visszahúzódhatnak. Hivatásukban megelégszenek a második hellyel is. Anyagi javakat nem halmoznak fel. Hajlanak a filozófia felé. Nem anyagiasak, de szükségük van a pénzre, hogy társukat, szeretteiket boldoggá tegyék. Kissé bizalmatlan, amit tesz, mindig meggondoltan teszi. Borúlátó, nem túl bõbeszédû. Álhatatos, a szerelemben majdnem mindig célba ér. Mindig szüksége van egyedüllétre, individualista, néha félénk, valóságos különc. Szerény, szerinte a boldogsághoz kevés is elég az életben.

A Kutya-nõ végtelen nyugalmú, a legagresszívabb férfivel is kijön. Mindig kész a vigasztlásra, kiengesztelésre. Nyugodtan lehet rá hagyatkozni, rendszeretõ és hûséges. Kiváló háziasszony, gyermekeirõl lelkiismeretesen gondoskodik. Igazságos, szívesebben ad, mint kap. Nagyvonalú, hálát soha nem vár el. Gyakran választ olyan pályát, ahol segíthet a betegeken, szegényeken, gyengéken.


DISZNÓ:

Szerencsések, anyagiakban nem szûkölködnek. A szerencse néha váratlanul hullik az ölükbe. Sokszor nehézkes, olyan dolgokon rágódik, melyeknek valójában nincs jelentõségük. Gyûlöli a veszekedést, inkább mindent magába fojt. Érzékeny és kissé félénk. Fél a mindent elsöprõ nagy szerelemtõl, de szíve mélyén mégis erre vágyik. Hûséges, õszinte és türelmes, de gyakran ijesztõen naiv, könnyen elengedi magát. Igazi életmûvész. Nagyon nagy életbölcsességgel rendelkeznek. Tudnak örülni apró dolgoknak. Viszont nem képesek a kompromisszumra. Nagy ínyencek, olykor el is túlozzák a dolgot, s ez egészségi problémákhoz vezethet. Elsõrangú konyhamûvészek. Szívesen végeznek alkotó tevékenységet, s csodálatra méltó eredményeket képesek elérni. Nyilvánosság elõtt
félénkek, de nem szívesen vallják be. Kicsapongásra való hajlamukat is inkább titkolják. Nem lehet eltéríteni õket az elveiktõl. Kevés az igazi barátjuk, e téren nagyon válogatósak. Szeretnek mulatni, vidámak, divatosan öltözködnek, de nem feltûnõen. Jó társasági emberek. Úgy érzik, hogy mindent egy kicsivel jobban tudnak a többieknél.

A Disznó-nõ hûséges, mindent feláldoz azért, akit szeret. Még akkor is, ha érzelmeibe beletipornak. Sokszor úgy érzik, hogy a férfiak kihasználják jóságukat. Kiváló anyák.


Patricia A. Goldwin

3 megjegyzés:

Susan Jessica Gartner írta...

Hát ez elég érdekesnek alakult, de úgy látom, hogy a bivaly énem jónak ígérkezik...

Patricia A. Goldwin írta...

Rám a kakas, teljes mértékben igaz. Minde egyes tulajdonság, hol dominánsabban, hol nem annyira, de kiütközik.

Victoria Vulpine írta...

Én kutya vagyok. :) Sok minden igaz rám belőle. :) Elemem a fém, pozitív töltésű vagyok és a bolygóm a Vénusz. Ezek tetszettek. :))

Megjegyzés küldése