Pages

2010. október 4., hétfő

13 kabbalista szám


A számok - ahogy a szó is mutatja – mindig be akarnak valamiről "számolni" nekünk, el kívánnak valamit mesélni. A Kabbala számai is sok titkot rejtenek. Ismerd meg születési számod kabbalisztikus jelentését.
A kabbala ókori eredetű zsidó misztikus tudomány, titkos bölcsesség, amelynek segítségével az ember közelebb kerülhet Istenhez, de jobban megértheti a világot és önmagát is. A születési számod kabbalisztikus elemzését kapod most a kezedbe. Kezdheted is a számolást!
Így számold ki!
1. lépés

Írd fel egy lapra a születési dátumodat.
1981. 09. 11.

Ha hónap, vagy nap számjegye valamelyik kétjegyű kabbalista számot adja ki, akkor olvasd el a leírást, mert a személyiséged ennek a számnak a rezgését magában hordozza, majd számolj tovább!

2. lépés

Add össze külön-külön az év, a hónap és a nap számjegyeit:
Év: 1981= 19

Hónap: 09 = 9

Nap: 11 = 2

Ha ebben a fázisban felbukkan valamelyik kétjegyű szám (10,11,12, 13) akkor olvasd el a kabbalisztikus értelmezést, mert a születési számod elrejtve tartalmazza a kabbalisztikus számok valamelyikét. Ha nincs ilyen szám, akkor számolj tovább!

3. lépés

Most add össze az év, hónap, nap számait!
19+9+2 = 30
Itt is megjelenhet kétjegyű kabbalisztikus szám (10,11,12,13). Ha így van, akkor olvasd el számhoz tartozó leírást, mert benned van ennek a számnak az energiája.

4. lépés

Ha a kapott összeg egy kétjegyű szám (kivéve 10, 11, 12, 13), akkor egyszerűsítsd egyjegyűre úgy, hogy összeadod a két számjegyet. Ez lesz a kabbalisztikus születési számod.
Pl.: 30= 3+0= 3

Kabalista számok és jelentéseik:
1
Az egyes a legmisztikusabb szám. Az egységet jelöli. Azt a szükségszerű, legmagasabb egységet, amely nem csak a sok egyedit foglalja magában, hanem, amely azok alapját is képezi. A Kabbalában az egyes az istenség szimbólumát jelenti, mivel önmagában való, nincs szüksége más számokra. Minden további szám, vagyis a számsor belőle fejlődik ki, ahogy a világ az istenből anélkül, hogy ő maga alkatrésze lenne a világnak.
Az egyén születési dátumából kiszámolandó személyes számokat tekintve az 1 a tetterőt, az akaraterőt, az értékek alkotására való képességet jelenti. Az egyes a személyes erőink magabiztosságát nyújtja és bátorságot ad a nehézségek legyőzéséhez.

2
A 2 a legegyszerűbb pár, bár egy ellentétet kifejező pár: az istent és a világot vagy az istent és az embert, az eget és a földet szimbolizálja. De megtestesíti még a mennyet és a poklot, a jót és a rosszat, a fényt és a sötétséget, a nappalt és az éjszakát, a Napot és a Holdat, az örökkévalót és az időt, az életet és a halált. A 2-es szám jelenti még a férfit és a nőt, a múltat és a jövőt. A kettő az ellentétet hangsúlyozza. A kétség (két út választási lehetősége) száműzte az embert a Paradicsomból, és még ma is kiűzi a nyugodt ártatlanság paradicsomi létéből.
Egyéni születési számként vizsgálva a kettes nehezen alkalmazkodik a különböző helyzetekhez, rendkívül függ a külső körülményektől, ezért változékony. Kétkedő lény. Belső értékei mélyen a felszín alatt rejtőznek, ezért a kívülállók számára csak nehezen felismerhetők.

3
A hármas az első olyan szám, amelyből létre lehet hozni egy alakzatot: három vonalból egy háromszöget vagy a tér egy pontját csak három koordinátával lehet megadni.
Csak a hármas egység: a tézis, az antitézis és a szintézis (tétel, ellentétel, összefoglalás) hármassága adhat tökéletes elméleti vagy tárgyi egészet.
Minden nép a Szentháromságban látja az istenség legmagasabb szintű szimbólumát. A 3 mint az istenség száma a különböző vallási rendszerekben és szokásokban, különösen a zsidó vallásban tárul elénk megfoghatóan. A templomokat három részre osztják: Előcsarnokra, szentélyre, és a legszentebb részre (vagy szentek szentje). Az izraelita vallásban három fő ünnep van. Salamon három áldozatot mutatott be egy évben. Három négylábút (egy szarvasmarhát, egy kecskét és egy kost) áldoznak fel.
A születési számok vonatkozásában a három a dolgok mindkét oldalát jelenti, kínosan törekszik arra, hogy valós tartalmukat pontosan megvizsgálja

4
A négyes az első négyzetszám (2x2). A négyeshez kapcsolódik: a négy világtáj, égtáj és a fő szelek. A Paradicsom négy folyója és az Apokalipszis négy lovasa. A négyes számmal áll kapcsolatban az ősök négy alapeleme és a négy temperamentum. A négyes a fizikai világ szimbóluma. A püthagoreusok a négyet az állandóan változó természet, vagyis az örökkévalóval ellentétes földi dolgok gyökerének, illetve forrásának nevezték. Négy negyedre osztjuk a múló időt. Négy fázisa van a Holdnak. A kártya négy színe eredetileg a négy bolygó (Szaturnusz, Jupiter, Merkúr, Mars) színeinek felel meg.
A négyes a születési számban száraz értelmi tevékenységre, érzelemmentes cselekvésre utal. Hiányzik a meleg szívélyesség, elsősorban a maga biztonságára törekszik, és csak a saját érdekeivel törődik.

5
Az 5 a lelki és a szellemi erők összefogásának szimbóluma. A püthagoreusok körében az ötös még a házasságnak és a szellemi tökéletességnek is a jelképe volt. (Két szerelem, két lélek és egy közös szerelem.) Ősidők óta egyfajta védőpajzsot is jelent ez a szám az ártó erők hatásával szemben (Pl.: a fenti pentagram).
Egyéni születési számként az öt mozgékony, barátkozó temperamentumot takar. Gondolkodását az egységesség, a közösségi élet és egy vezető pozíció elérése hatja át. Jó vezetői képességekkel rendelkezik, aki képes másokat motiválni, lelkesíteni és maga mellé állítani egy ügy érdekében. Szerelem nélkül szinte létezni sem tud, fontos számára az érzelmi biztonság, és a család.

6
A Kabbalában a hatos az istenség földi létben való jelenlétének a jelképe:
• 6 napig tartott az isteni teremtés,
• 6 munkanapja és 6 munkaéve van az embernek,
• 6 napig volt a Sinai-hegy felett az a felhő, amelyben az isten rejtőzött.
A kánaáni menyegzőn hat vizeskorsó tartalma változott át borrá, amely Jézus Krisztus csodatevésének kinyilatkoztatása. Két háromszögeket egymásba tolva pedig megkapjuk az ismert jelet, amely a zsidóknál az istenség szimbóluma.
Születési számként a hatos a gondolkodót és tudóst testesíti meg, aki a dolgok mélyére hatol. Művészi érdeklődés is felfedezhető, úgymint a kifinomult életvezetésre való törekvés. Képes dolgokat létrehozni és megvalósítani. Álmait meg tudja valósítani a gyakorlatias hozzáállás, a hit és a tettre készsége által.

7
A Kabbalában a hetes szent szám, szimbolikusan kettős funkciója van. A természet kettősségét reprezentálja. A zsidóknál, a rómaiaknál és sok keleti népnél fontos szerepet játszik.
• 7 csapást szenvedett el Egyiptom,
• a zsidó templomokban és otthonokban 7 ágú gyertyatartók vannak,
• a 7. napon döntötték le Jerikó falait, miután 7 pap, 7 napon át 7 harsonát fújt.
Születési számként a hét a közérdek úttörője, képviselője. Gyakran különcök, akiket a többiek nem értenek meg. Zárkózott és talányos személyiség, akit nem könnyű kiismerni. Bizalmatlan, kevés barátja van. Túl sokat agyal, nem mer igazán szívből élni.

8
A 8 az első köbszám, és az asztrális 8. a mennyet jelenti, vagyis a legnagyobb isten szent helyét a hét bolygó-szféra felett. A babiloni torony 8. épületként isten szentségét képviseli.
A nyolcas etikai szempontból az ünnepélyesség és a tökéletesség elérése utáni halálban való kötelességteljesítés jelképe, és így egy ún. mentő-, ill. szerencseszám. Míg a babiloniaknál a 7. nap szerencsenapnak számít, addig a 8. az örömnek szentelt boldogság napja.
Egyéni születési számként a nyolcas szereti a változásokat és a változatosságot. Kedveli a nagy utazásokat. Nagy érzéke van a gyerekekhez és az állatokhoz. A 8-as egyben veszélyes szám is, mert arra hajlamosítja tulajdonosát, hogy visszaéljen hatalmával. Ennek pedig nagy ára van. A pénz bűvkörébe kerülhet, túlértékeli az anyagiak fontosságát.

9
A 9 a befejezettség száma (háromszor a tökéletesség száma, a 3), az egyéni életút befejezését is jelképezi. Legkézenfekvőbb példa erre az a kilenc hónap, amely alatt az emberi magzat az anyaméh gondoskodó biztonságában fejlődését végigjárja. A nap kilencedik órájában fejezte be földi életét Jézus a Golgotán.
Születési számként a 9 nagyon élénk fantáziát, fejlett diplomáciai képességeket, beleérző-képességet kölcsönöz viselőjének, és legtöbbször kiegyensúlyozott, tökéletes emberek. A 9-es képes a földi boldogság elérésére a lelki-szellemi fejlődés és a teljesség megélése által. Szeret jótékonykodni, életcélja, hogy másokon segítsen.

10
A 10 az alapja minden ősi és ma élő kultúrnép tízes számrendszerének. A Kabalában szent számként tisztelik. Csak úgy, mint a kilences, a 10 is a tökéletesség szimbóluma.
Születési számként a 10-es a 9-eshez hasonlóan egyfajta befejezettségre, tökéletességre utal. Itt azonban nem a lelki békén van a hangsúly, hanem valamilyen cél elérésén, vagy terv megvalósításán. A szellemi tevékenységek támogatva vannak ennél a születési számnál. A szülött maradandót alkothat.

11
A 11 a bűn jelképe, mert a szent tízesen van bátorsága egy lépéssel túltenni. 11 a bűn, a 11 túllépi a tíz parancsolatot. Ennek jelentése kettős is lehet: jelentheti egyrészt, hogy valaki a 10 parancsolat fölé emelkedik, meghaladva azokat, de éppúgy utalhat arra is, hogy elbukik, és vétkezik.
Születési számként a 11-es kabbalisztikus ételembe véve nem igazán jelent jót. Egy olyan személyt ábrázol, aki túllép a határokon. Élete során több bűnt is elkövet, melyek következményeivel azonban szembe kell néznie. Komoly tapasztalatokat szerezhet, ha tanul hibáiból. A felemelkedés és a bukás lehetőségét is magában hordozza.

12
A 12 etikailag az ötös és a hetes szent számának az egységét jelképezi, és a hét izraelita törzs száma.
Születési számként a 12 szerencsés szám. Tulajdonosa kimagasló szellemi képességeire utal, aki nagy dologra hivatott az életben.

13
A 13 általában balszerencsés számnak számít. Ez nem érvényes minden nép szimbolikájára, éppen a zsidók azok, akik a 13-at sok kedvező és szerencsét hozó eseménnyel kötik össze.
Születési számként a 13 egy olyan embert jelképez, aki nagy hatással van környezetére. Hatalmával élhet jól is, hogy mások hasznára váljon, de az erejével való visszaélés veszély is fennáll.Susan Jessica Gartner
Forrás: Női Portál

1 megjegyzés:

Berenice Mayflower írta...

Hmmm, amit olvastam, megint csak igaznak tűnik. Pedig én nem is hiszek a számmisztikában. De ez tényleg hátborzongató O.o

Megjegyzés küldése